Deimantinio kelio meditacija
Rytinė meditacija Deimantinio kelio budizmo centre Varšuvoje, Lenkija
Budizmo meditacijos – tai įrankis gerai subalansuotam, ramiam ir laimingam protui.

Ilgainiui meditacija leidžia vis geriau suvokti save ir pasaulio reiškinius. Stebėjimas to, kas atsiranda ir išnyksta mūsų prote, galiausia suteikia mums erdvės atpažinti patį stebėtoją – tikrąją proto prigimtį.

Deimantinio kelio meditacijų galite išmokti visuose 683 Budizmo centruose visame pasaulyje. Pradedantieji, norėdami tinkamai praktikuoti, turi gauti žodinius paaiškinimus. Meditacija su grupe mokinių labai padeda mokantis meditavimo ritmo ir praktikos sekos. Taip pat tai puikus būdas išlaikyti motyvaciją ir tęsti meditacijos praktiką!

Toliau pateikiamos meditacijos, kartu laikantis Didžiojo Antspaudo (Mahamudros) požiūrio, gali atvesti į išsilaisvinimą ir nušvitimą per vieną gyvenimą. Tai tradicinės Tibeto budizmo Karma Kagju linijos meditacinės praktikos. Jos buvo perduotos Lamai Olei Nydahlui įvairių linijos meistrų ir išverstos į Vakarų kalbas, kad būtų tiesiogiai prieinamos ir suprantamos budizmo mokiniams vakariečiams.

XVI Karmapos meditacija

Tai kasdieninė Deimantinio kelio budizmo praktika. Ji pagrindinė visuose mūsų centruose ir dauguma Deimantinio kelio budistų praktikuoja ją kasdien. Šioje meditacijoje įsivaizduojame XVI Karmapą – nušvitusį mokytoją – ir gauname jo palaiminimą kūnui, kalbai ir protui. Susiliejame su jo savybėmis ir vėliau išlaikome šviežią, platesnį ir mažiau asmenišką požiūrį į pasaulį. XVI Karmapa sukūrė šią meditaciją pats ir paprašė Hanos ir Lamos Olės mokyti jos kaip pagrindinės praktikos Vakaruose. Šioje meditacijoje sutelkta viskas, ji labai efektyvi.

Prieglobsčio meditacija

Prieglobsčio meditacija – tai ilgos meditacijų serijos pradžia. Jos metu patikriname, ar iš tiesų norime rimtai įsitraukti į budizmo kelią, taip pat susipažįstame su nepraeinančiomis vertybėmis ir priimame jose prieglobstį. Buda įkūnija absoliutų nušvitimo tikslą, mokymai leidžia mums įžengti šią proto būseną, tikslą pasiekę Bodhisatvos yra bičiuliai budizmo kelyje, o lama, tuo pat metu įkūnijantis palaiminimą, metodus bei apsaugą, yra būtinas nušvitimui pasiekti. Kartodami prieglobsčio formulę atsiveriame šiems keturiems prieglobsčio šaltiniams. Užbaigę 11 111 pakartojimų seriją, galime nuspręsti, ar esame pasirengę pradėti ilgiau trunkančias keturias Pamatines praktikas.

Pamatinės praktikos

Pamatines praktikas arba Ypatingąsias įžangines praktikas (tibet. niondro) sudaro keturios paeiliui atliekamos meditacijos. Kiekviena jų kartojama 111 111 kartų. Jos leidžia parengti protą pažangesnėms meditacijoms.

Prieglobsčio priėmimas ir nušvitimo požiūrio ugdymas

Tai gerai žinoma fizinė Tibeto praktika. Darome nusilenkimus tuo pat metu vizualizuodami visus prieglobsčio aspektus ir kartodami prieglobsčio formulę. Ši praktika daugiausia leidžia šalinti kliūtis kūne – jis tampa naudingu įrankiu kelyje į nušvitimą. Dėl šios praktikos atsirandantis atvirumas ir atsidavimas panaudojami Deimantinio Proto meditacijoje.

Deimantinis Protas

Šioje meditacijoje išvalome sunkius pasąmonės įspūdžius (trikdančių jausmų priežastis), dar prieš jiems tampant nemaloniais mūsų kasdieninio gyvenimo padariniais. Kartojame Deimantinio Proto Budos mantrą, turinčią galią ištirpdyti visus mūsų žodžių ir veiksmų paliktus įspūdžius, atsiradusius šiame ar ankstesniuose gyvenimuose.

Mandalos dovanojimas

Išvalę kūną, kalbą ir protą, įgyjame erdvės naujiems įspūdžiams. Todėl ši praktika gali praturtinti mūsų dabar atvirą protą visu gėriu, kurį tik galime įsivaizduoti. Susitelkiame į visą grožį, taurumą, gėrį ir tyrumą, kurį dovanojame prieglobsčiui. Perteklius ir džiaugsmas, kylantis iš šios praktikos, yra išnaudojamas kitų labui.

Guru joga

Guru jogos meditacija veikia tuo pačiu principu kaip ir XVI Karmapos meditacijos. Tai išsamesnė praktika, kurioje tam tikri norai kartojami visai perdavos linijai, ji pagilina atsidavimą ir atvirumą tobulėjimo šaltiniui. Susitapatinimas su lama leis mums patirti pasaulį, kupiną nepakartojamos palaimos.

Kreipimasis į Mahakalą

Kasdienininis penkias minutes trunkantis Karma Kagju linijos saugotojo kvietimas leidžia sumažinti kliūtis kelyje į nušvitimą. Ši dainuojamoji meditacija – viena iš nedaugelio tibetiečių kalba vedamų praktikų.

VIII Karmapos meditacija

VIII Karmapos Guru joga į yra praktika pažengusiems. Leidimo praktikuoti šią meditacija prašoma atlikus Pamatines praktikas.

Papildomos meditacijos praktikos

Phova

Phovos meditacija – tai viena iš šešių Naropos jogų. Atsiskyrus pasirengiama gyvenimo pabaigoje įvyksiančiam mirties procesui. Praktikuojantysis iš anksto išmoksta meditacijos, kurią praktikuojant mirties akimirką užbaigiamas atgimimų ciklas ir protas yra išlaisvinamas.

Mylinčių Akių meditacija

Atjautos Budos meditacija leidžia padidinti meilę, atjautą, susijusį džiaugsmą ir lygybę visų būtybių atžvilgiu.

Medicinos Budos meditacija

Šios meditacijos tikslas – visų būtybių sveikata.

Niungne

Tai intensyvus trijų dienų meditacijos atsiskyrus, kurių metu įsipareigojama nekalbėti, nevalgyti, nedėvėti papuošalų ir pan. Ši praktika leidžia padidinti atjautą visoms būtybėms.

Skaidriosios šviesos meditacija

Ši Skaidriosios šviesos meditacija į XV Karmapą sujungia praktikuojantįjį su perdavos linijos palaiminimu.

Beribės Šviesos Budos meditacija

Šios meditacijos mantrą reikia pakartoti 111 111 kartų prieš savo pirmąjį phovos kursą.

Beribio Gyvenimo Budos meditacija

Beribio Gyvenimo Budos meditacija sustiprina praktikuojančiojo ilgo gyvenimo karmą.

Išlaisvintojos (Taros) meditacija

Ši meditacija naudojama siekiant susijungti su moteriškosios išminties aktyvia forma.