Mala, meditacijoje naudojamas 108 karoliukų vėrinys
Mala, meditacijoje naudojamas 108 karoliukų vėrinys
„Kasdien medituokite 20 minučių – nebent būtumėte pernelyg užsiėmęs. Tuomet turėtumėte medituoti valandą.“
Zen patarlė
Siekiant geriausių rezultatų, budizmo mokytojai pataria medituoti reguliariai. Daugelio mūsų dienotvarkė ir taip perkrauta. Taigi kokių strategijų galime imtis siekdami į savo gyvenimą įtraukti kasdienę meditaciją?

Meditacijos įtraukimas į kasdieninę dienotvarkę

Pabandėte XVI Karmapos meditaciją Deimantinio kelio budizmo centre – kas toliau? Jei jums patinka bendras šios meditacijos ir centre besilankančių žmonių keliamas jausmas – vadinasi, Deimantinio kelio meditacijų metodai turbūt jums tinkami. Visi mūsų centrai bent kartą per savaitę siūlo XVI Karmapos meditaciją, tačiau šiuos metodus galima naudoti ir kitu metu.

Prasminga ryte pirmiausia priimti prieglobstį – atsiverti nušvitimo tikslui, mus į tai vedantiems mokymams, draugams kelyje ir mūsų pasirinktam mokytojui. Protą nukreipiant į patvariąsias vertybes ir stiprinant norą nešti naudą kitiems sukuriamas puikus būsimos dienos pagrindas.

Priėmę prieglobstį, visą dieną – viršininkui išėjus ar vaikams sumigus – galime pasinaudoti trumpomis akimirkomis neformaliai pamedituoti. Sutrumpinta mokytojo meditacijos, jau išmoktos ir formaliai praktikuotos, versija – tai puikus būdas nulipti nuo įprastinio požiūrio „bėgimo takelio“.

Ir, žinoma, formali meditacija kiekvienos dienos pradžioje ar pabaigoje (ar kada tik įmanoma) užtikrina, kad mes tampame išmintingesni, o ne vien tik senstame.

Pirmiausia, stenkitės matyti visus ir viską aukščiausiu įmanomu lygmeniu. Medituokite, kai tik įmanoma, net jei turite tik keletą minučių. Nevertinkite savo meditacijų ir mėgaukitės sąmoninga erdve, esančia už ir tarp visų patirčių. Tai jūsų pačių budos esmė ir aukščiausios viršlaikės palaimos šaltinis.
Lama Olė Nydahlas, interviu „Buddhism Today“, Nr. 20

Ar galiu tiesiog medituoti namuose?

Išmokus meditacijos, t. y. gavus paaiškinimus ir ją atlikus vedant kuriam nors iš centre praktikuojančių žmonių, galima medituoti namie ar bet kur kitur, ne vien budizmo centre.

Daugelis praktikuojančiųjų sujungia abi galimybes: meditavimo namie komfortą ir paramą, kai medituojama budizmo centre drauge su tas pačias meditacijas atliekančiais žmonėmis. Budizmo centre visada turime kam užduoti kylančius klausimus apie savo meditacinę praktiką. Tai ypač naudinga, jeigu nusprendžiame, kad Deimantinio kelio budizmas – tai mūsų kelias ir imamės Pamatinių praktikų.

Buvimas drauge su sangha (praktikuojančiaisiais budizmą) – tai puikus būdas mūsų draugystei ir praktikai sustiprinti. Vertingas bendravimas su tuo pačiu keliu einančiais bičiuliais – tikra dovana ir kartu naudingas mūsų pačių vystymosi veidrodis.

Meditacijų kursai

Meditacijų kursuose turime galimybę praktikuoti intensyviau ir išmokti naujų dalykų. Tibete Karmapos ir kiti Kagju meistrai dažnai keliaudavo iš vienos vietos į kitą kartu su šimtais mokinių, pakeliui drauge medituodami ir teikdami mokymus. Tolimos ir nelabai tolimos kelionės į meditacijų kursus, vykimas į renginius su vos keliais dalyviais ar didelius tarptautinius kursus su tūkstančiais žmonių, – kuo įprasčiausias Deimantinio kelio budistų užsiėmimas. Susitikimai su mokytoju ir praktikuojančiais bičiuliais visada abipusiškai praturtina.

Be daugybės kitų galimybių, kasmetiniuose Europos centro vasaros kursuose visada siūloma plati meditacijų ir svarbių lamų mokymų ar įgalinimų programa.

Meditaciniai atsiskyrimai

Be daugybės Deimantinio kelio budizmo centrų miestuose, dar yra daugybė puikių atsiskyrimo centrų, įsteigtų nuo nepaliaujamo pasaulio šurmulio nutolusiose vietovėse. Trumpi atsiskyrimai dažnai naudojami kaip intensyvūs meditaciniai periodai, siekiant pasistūmėti į priekį kasdieninėje praktikoje. Dėl ilgesnių atsiskyrimų būtina pasitarti su patikimu lama.

Įvairūs atsiskyrimo centrai veikia skirtingomis sąlygomis: vieni įsikūrę toli kaimuose, kiti – arti miestų, vienur galima atlikti uždarus asmeninius atsiskyrimus, kitur – visi atsiskyrimo dalyviai drauge rūpinasi kasdienine centro veikla. Kaip ir turint omenyje daugelį dalykų, taip ir renkantis atsiskyrimo centrą, geriausia paklausti patyrusių bičiulių budizmo centre nuomonės.