Karma Kagju linija perduodama jau tūkstantį metų – realizaciją pasiekęs meistras suteikia perdavą gabiam mokiniui. Autentiškas budizmo mokytojas – svarbiausia vystymosi Vadžrajanoje sąlyga.

Toliau pateikiama informacija apie pagrindinius mokytojus, kurie yra svarbūs pasaulietiniam Deimantinio kelio budizmo tinklui, vertinant iš vakarietiškosios perspektyvos. Taip pat daugiau sužinosite apie budizmo mokytojo vaidmenį.

XVI Karmapa

Rangdžungas Rigpė Dordžė, Jo Šventenybė XVI Gjalva Karmapa

Visiškai nušvitęs meistras – XVI Karmapa – buvo pagrindinis Lamos Olės ir Hanos Nydahlų mokytojas. XVI Karmapos meditacijoje, pagrindinėje Deimantinio kelio centrų praktikoje, jis išreiškia paties Budos savybes.

XIV Šamarpa

Kunzigas Šamaras Rinpočė, Jo Šventenybė XIV Šamarpa

Šamarpa – antrasis pagal svarbą Karma Kagju linijos meistras po Karmapos. XIV Šamaras Rinpočė, Mipamas Čokji Lodro, buvo svarbiausias asmuo, apsaugojęs Karma Kagju perdavos liniją, taip pat jis buvo kvalifikuotas mokytojas.

XVII Karmapa

Tajė Dordžė, Jo Šventenybė XVII Gjalva Karmapa

Karmapos – seniausia Tibeto budizmo meistrų reinkarnacijų linija. Dabartinis XVII Karmapa Tajė Dordžė atsakingas už 900 vienuolynų ir budizmo centrų, taip pat ir Deimantinio kelio centrus, visame pasaulyje.

Mokytojas Lopionas Ceču Rinpočė

Lopionas Ceču Rinpočė

Lopionas Ceču Rinpočė buvo svarbus Nepalo budizmo veikėjas, turėjęs didžiulės įtakos Vakaruose. Jis prižiūrėjo didžiausios Vakaruose budistų stupos statybas ir suteikė daugybę mokymų.

Mokytojas Lama Olė Nydahlas

Lama Olė Nydahlas

Pagrindinis Lamos Olės ir jo žmonos Hanos Nydahl mokytojas XVI Karmapa skyrė jiems užduotį skleisti pasaulietinį Karma Kagju budizmą Vakaruose. Nuolat keliaudamas nuo 1970 m., Lama Olė įkūrė daugiau kaip 680 Deimantinio kelio budizmo centrų.

Mokytoja Hana Nydahl

Hana Nydahl

Hana Nydahl buvo artima pagrindinių Karma Kagju linijos lamų bičiulė, vertėja ir patikėtinė. Ji taip pat buvo patyrusi ir itin atjaučianti budizmo mokytoja.

Mokytojas Džigmė Rinpočė

Lama Džigmė Rinpočė

Gavęs išsamius savo dėdės XVI Karmapos mokymus, Lama Džigmė Rinpočė buvo paprašytas tapti Karmapos atstovu Vakaruose. Šias pareigas jis eina iki šiol. Lama Džigmė Rinpočė – labai gerbiamas, šiltas ir patrauklus mokytojas.

Mokytojas Šerabas Gjalcenas Rinpočė

Maniva Lama Šerabas Gjalcenas Rinpočė

Labai gerbiamas Karma Kagju linijos meistras, Lama Šerabas Gjaltsenas Rinpočė vadovavo mokiniams, drauge pakartojusiems milijardus mantrų, ir dėl to gavo „manivos“ vardą. Dažnai dalį Rytuose praleidžiamo laiko Rinpočė skiria mokymui Deimantinio kelio renginiuose.

Deimantinio kelio budizmo mokytojai vakariečiai

Deimantinio kelio budizmo mokytojai vakariečiai

Lama Olė Nydahlas kasmet keliauja aplink pasaulį, tačiau negali pabuvoti visur. Todėl jis yra įgalinęs daugelį savo artimų mokinių mokyti jo vardu. Pasidaliję tarpusavy, jie apsilanko visose šalyse, kur yra Deimantinio kelio centrai, ir skaito viešas paskaitas Deimantinio kelio budizmo temomis.