Budistinės knygos – puikus būdas sužinoti daugiau apie budizmą. Skaityti ir apmąstyti mokytojo patarimus esminiais klausimais naudinga ir ilgą laiką praktikuojantiems mokiniams.

Čia išvardytos knygos – tik nedidelis rinkinys, rekomenduojamas tiems, kurie nori suprasti Karma Kagju tradicijos Deimantinio kelio budizmą.

Viskas - kaip iš tiesų yra, Lama Olė Nydahlas

Viskas – kaip iš tiesų yra

Galimybė šiuolaikiniam pasauliui pažinti gyvąjį budizmą

Lama Olė Nydahlas

2013 m., 136 psl.
ISBN: 9789955971313

Kas yra budizmas šiandien?

Kaip Budos mokymų pagalba galime panaudoti visą savo gyvenimišką potencialą?

Kurių metodų dėka galime patirti protą kaip beribę erdvę ir palaimą?

Kokiu būdu kasdienius džiaugsmus ir sunkumus darbe, šeimoje ir partnerystėje galima panaudoti dvasiniam augimui?

„Įspūdžiai iškyla ir atsiskleidžia prote, yra išgyvenami protu ir atgal į jį sugrįžta, kaip bangos į vandenyną. Tad kas yra bangos – vandenynas ar kas nors kita?“

„Viskas – kaip iš tiesų yra“ daugiau nei budizmo vadovėlis. Tai gyvas Budos išminties perdavimas, suformuluotas budizmo meistro – vakariečio.

Keturios į knygą įtrauktos meditacijos yra kvietimas skaitytojui išbandyti galingus išlaisvinančius Tibeto Budizmo metodus.

Buda ir meilė, Lama Olė Nydahlas

Buda ir meilė

Laiminga partnerystė budistų Mokytojo akimis

Lama Olė Nydahlas

2015 m., 320 psl.
ISBN: 9786094271984

Tik mylėdami žmonės patiria tiek laimės ir kartu kančių. Štai kodėl Budos mokymai labai naudingi tarpusavio santykiams, nes jų vienintelis tikslas – padėti žmonėms tobulėti. Palyginti su šiuo tikslu, įprastinė, ilgainiui išblėstanti meilė – tik tuščias laiko švaistymas.

„Buda ir meilė“ paaiškina, kaip budistinis požiūris į partnerystę leidžia mums išlaisvinti protą, atsisakyti netikusių įpročių ir prasmingai išnaudoti meilės santykius.

Lama Olė Nydahlas – meditacijos meistras, pirmasis europietis, oficialiai pripažintas Lama Tibeto budizmo Karma Kagju tradicijoje.

„Kai viską pasaulyje pamirštanti pramušamoji jėga – vyro įkvėpimas – pasipildo gyvenimiška išmintimi ir gilia viršlaike meile – moters galia, įvyksta kai kas labai ypatingo. Tokia partnerystė teikia gyvybę ir apšviečia viską aplinkui.“ – Lama Olė Nydahlas

Knygos anglų kalba

Fearless Death

Fearless Death

Budizmo išmintis, skirta mirties menui

Lama Olė Nydahlas

Diamond Way Press, 2013 m., 288 psl.
ISBN: 978-0975295410
fearlessdeathbook.com

Budistui mirtis – didžiausias gyvenimo šansas: tada turime galimybę visiškai nušvisti. Kai kurie nauji moksliniai ekperimentai dabar patvirtina tai, ko mokė Buda: protas nėra smegenys. Dėl šios priežasties nereikia bijoti proto – jis savo prigimtimi yra viršlaikis ir nepriklausomas – atsiskyrimo nuo laikinų smegenų ir kūno namų.

Knygoje „Fearless Death“ Lama Olė aptaria vėliausius mokslinius tyrimus, budizmo požiūrį į mirtį bei mirimo procesą ir pateikia praktinių metodų, kaip padėti sau ir kitiems šiuo svarbiu momentu.

Buddha and Love

Buda ir meilė

Viršlaikė išmintis šiuolaikiškiems santykiams

Lama Olė Nydahlas

Brio Books, 2012 m., 336 psl.
ISBN: 978-1937061845
buddhaandlove.com

Meilė yra tai, kas paliečia mus visus – per romantiškus santykius, šeimą ir draugystę. Knygoje „Buda ir meilė“ Lama Olė Nydahlas parodo, kaip panaudoti budizmo išmintį, kad iš asmeninių santykių gautume didžiausios naudos. Taip pat labai svarbu suprasti, kaip savo budistiniame kelyje panaudoti santykius su kitais, padedant sau ir aplinkiniams siekti nušvitimo.

„Tikra meilė visuomet turi laisvės skonį.“
– Lama Olė Nydahlas

The Way Things Are

Viskas – kaip iš tiesų yra

Gyvas budizmo paaiškinimas šiuolaikiniam pasauliui

Lama Olė Nydahlas

Mantra Books Publishing, 2008 m., 240 psl.
ISBN: 978-1-84694-042-2

Puiki pradinė knyga tiems, kurie nori suprasti budizmą. Budos mokymą įvardijantis žodis sanskrito kalba yra dharma, jis tiesiog reiškia „viskas, kaip iš tiesų yra“. Šioje knygoje Lama Olė Nydahlas paaiškina, kas buvo Buda ir kodėl jo mokymai tokie naudingi žmonėms iki pat šių dienų.

„Viskas – kaip iš tiesų yra“ perteikia išmintingą požiūrį į skirtingus budizmo mokymo lygmenis ir praktikas, šalina painiavą, kurią gali sukelti skirtingos budizmo mokyklos, vartojančius tuos pačius terminus skirtingiems dalykams apibūdinti. Knygoje pateikiamos kelios meditacijos, kuriomis gali naudoti kiekvienas, taip pat duota ir XVI Karmapos meditacija.

Entering the Diamond Way

Entering the Diamond Way

Tibeto budizmo ir Vakarų susitikimas

Lama Olė Nydahlas

Blue Dolphin Publishing, 1999 m., 251 psl.
ISBN: 0-931892-03-1

Susižavėjimą išreiškiantis požiūris į pasaulį dabar iš esmės yra išnykęs. Olė Nydahlas ir jo žmona Hana 1968 m. medaus mėnesį nusprendė praleisti Nepale. Jų istorija mums pasakoja apie Himalajų vienuolynus, susitikimus su paslaptingais budizmo meistrais ir intensyvų mokymąsi žengiant Deimantiniu budizmo keliu.

Olė ir Hana išvyko į rytus kaip žolę rūkantys aukso kontrabandininkai ir hipiai idealistai, o į Europą grįžo kaip budizmo mokytojai, vertėjai ir Jo Šventenybės XVI Karmapos, Tibeto budizmo Karma Kagju linijos vadovo atstovai. Savo mokytojo vardu jie įsteigė daugiau kaip 680 budizmo centrų visame pasaulyje.

Riding the Tiger

Riding the Tiger

Pavojai ir džiaugsmai pristatant Tibeto budizmą Vakaruose

Lama Olė Nydahlas

Blue Dolphin Publishing, 1992 m., 512 psl.
ISBN: 0-931892-67-8

„Himalajuose praleidome trejus metus ir dabar Jo Šventenybė Gjalva Karmapa, pirmasis sąmoningai atgimstantis Tibeto lama, pasiuntė mus namo davęs užduotį, kuri gali apimti keletą gyvenimų: pasiekti, kad gili Tibeto išmintis taptų prieinama mūsų pasaulio dalyje ir atverti ekstravertiškų vakariečių protus tokiems nepažįstamies dalykams kaip mantros ir meditacija.“

Nuo 1972 m. Lama Olė Nydahlas ir jo žmona Hana vien tik tai ir darė. Ši knyga – tai istorija apie pirmuosius dvidešimt jų darbo metų, išsamiai aprašyta tam, kad galėtume pasimokyti ir iš sunkių laikų bei klaidų, ir iš džiaugsmų bei pergalių.

The Great Seal

The Great Seal: Limitless Space and Joy

Deimantinio kelio budizmo Mahamudros požiūris

Lama Olė Nydahlas

Firewheel Publishing, 2004 m., 242 psl.
ISBN: 0-975-2954-0-3

Mahamudra – tai nušvitimo būsena, kurioje subjektas, objektas ir veiksmas yra viena. Šių laikų Mahamudros meistras Lama Olė Nydahlas šioje knygoje komentuoja klasikinį III Karmapos Rangdžiungo Dordžės Mahamudros tekstą.

Pasak Lamos Olės: „Ši knyga turėtų leisti jums atsipalaiduoti ir pasitikėti reiškinių prasme bei prigimtiniu kiekvieno žmogaus potencialu, o ne apkrauti papildomu konceptualiu bagažu.

Rogues in Robes

Rogues in Robes

Vidinis paskutinės kinų-tibetiečių intrigos Deimantinio kelio Karma Kagju linijoje metraštis

Tomekas Lehnertas

Blue Dolphin Publishing, 1998 m., 208 psl.
ISBN: 0-57733-026-9

Karmapai mirus, artimiausi jo mokiniai, dažniausiai Šamarpa – antrasis pagal svarbą Karma Kagju linijos lama – atpažįsta jį atgimusį.

1981 m. mirus XVI Karmapai, dėl šimtmečių senumo tibetiečių politikos, Kinijos geopolitinių interesų Himalajuose ir seno sukirpimo godumo XVII Karpamos atpažinimas tapo šiek tiek sudėtingesnis nei paprastai…