XVII Karmapa
Tajė Dordžė, Jo Šventenybė XVII Gjalva Karmapa, dabartinis Karma Kagju linijos saugotojas
Kagju linija – viena iš keturių pagrindinių Tibeto budizmo mokyklų. Ji prasidėjo istorinio Budos laikais.
Tilopa
Tilopa

Senovės Indijoje maždaug 1500 metų mokymai buvo perduodami iš mokytojo mokiniui. Pasakojama, kad X amžiuje klajojantis asketas vardu Tilopa (988–1069) pasiekė visišką nušvitimą. Jis perdavė daugybę mokymų, tarp jų ir „Gango Mahamudrą“, kurios Lama Olė Nydahlas dažnai moko budizmo kursų metu. Tilopa pagrindiniu savo mokiniu pasirinko Naropą.

Naropa
Naropa

Naropa (1016–1100) buvo budizmo filosofijos žinovas. Tilopa ėmėsi labai galingų priemonių tam, kad nutrauktų Naropos priklausomybę nuo koncepcijų (Dvylika didžiųjų Naropos išbandymų) ir galiausiai Naropa suvokė vidinę mokymų prasmę. Naropa susistemino iš Tilopos gautas meditacijas ir sukūrėį garsiąsias Šešias Naropos jogas: iliuzinio kūno, phovos, sąmoningo sapnavimo, skaidriosios šviesos, bardo ir vidinio karščio. Visos šios meditacijos iki šiol praktikuojamos Karma Kagju linijos. Deimantinio kelio budizmo mokiniai praktikuoja phovą ir skaidriosios šviesos meditacijas.

Marpa
Marpa

Vertėjas Marpa (1012–1097) buvo pasaulietis, turėjęs šeimą ir verslą. Taip pat jis buvo nušvitęs budizmo mokytojas. Marpa leidosi į pavojingą kelionę iš Tibeto į Indiją pėsčiomis per Himalajus – ne vieną, bet tris kartus. Jis sujungė iš meistro Maitripos gautus Mahamudros mokymus su gautomis iš Naropos vidinių energijų meditacijomis (Šešiomis jogomis). Marpa sugrąžino daugybę svarbių mokymų ir išvertė juos į tibetiečių kalbą. Jis pirmasis linijos meistras tibetietis ir Kagju mokyklos pradininkas.

Milarepa
Milarepa

Sunkią vaikystę patyręs Milarepa, pasinaudodamas juodąja magija, atkeršijo daugybei jo šeimą engusių žmonių. Dėl to gailėdamasis jis atsigręžė į budizmą, nes taip siekė nusikratyti praeities piktadarybių. Plikomis rankomis Milarepa pastatė keletą bokštų savo mokytojui Marpai, bet šis negailestingai liepdavo juos vėl nugriauti. Taip Marpa pašalino daugybę savo mokinio karminių kliūčių. Daug metų praleidęs atsiskyrime kaip atsiskyrėlis, Milarepa pasiekė nušvitimą. Jis garsus savo spontaniškomis nušvitimo dainomis.

Gampopa
Gampopa

Gampopa buvo garsiausias Milarepos mokinys. „Gydytojo iš Dhagpo“ žmoną pasiglemžė liga. Gulėdama mirties patale ji privertė jį pasižadėti daugiau niekada nevesti ir Gampopa tapo vienuoliu. Praktikuodamas su Milarepa Gampopa nušvito ir turėjo apie 50 tūkstančių mokinių. Keturi Gampopos mokiniai įkūrė keturias svarbiausias Kagju linijos atšakas: Barom Kagju, Karma Kagju, Phagdru Kagju ir Tsalpa Kagju.

Rečungpa
Rečungpa

Dar vienas Milarepos mokinys buvo jogas Rečungpa, jis Karma Kagju liniją praturtino keliomis svarbiomis perdavomis ir drauge su Gampopa mokė Diusumą Kjenpą (1110–1193). Po susitikimo su Diusumu Kjenpa Gampopa pasakė savo mokiniams: „Jis apsimeta esąs mano mokinys, nes perims mano liniją visų būtybių labui, tačiau iš tiesų jis jau yra pasiekę kelio tikslą.“

I Karmapa
I Karmapa

Diusumas Kjenpa tapo kitu Kagju linijos saugotoju. Prieš mirtį jis pasakė savo mokiniams: „Siekdamas apsaugoti ir skleisti mokymus, aš atgimsiu dar kartą.“ Ir, kaip jis buvo išpranašavęs, netrukus atsirado II Karmapa, nuo mažumės pats visiems taip ir prisistatydavęs. Karmapos – seniausia Tibeto budizmo reinkarnacijų linija. Nuo Diusumo Kjenpos laikų besitęsianti perdavos linija yra žinoma Karma Kagju vardu. Pavadinimo dalis „Karma“ yra Karmapos vardo dalis.

Karma Kagju linija gyvuoja nuo Diusumo Kjenpos laikų – visų linijos saugotojų ir viena po kitos vykstančių Karmapos reinkarnacijų dėka, šiandien ją tęsia dabartinis XVII Karmapa.