Lama Džigmė Rinpočė gimė Jo Šventenybės XVI Karmapos šeimoje, jis – Kunzigo Šamaro Rinpočės brolis. Rinpočė gavo išsamius mokymus iš XVI Karmapos ir per pirmąjį Karmapos vizitą į Vakarus buvo paliktas kaip jo atstovas čia. Nuo to laiko Džigmė Rinpočė vadovauja pagrindinei Karmapos buveinei Europoje – Dhagpo Kagju Lingo vienuolynui Prancūzijoje.

Be savo organizacinių įgūdžių, jis taip pat labai gerbiamas lama. Rinpočė praturtina daugelį mokinių savo giliu išmanymu, vakarietiško gyvenimo būdo supratimu, praktine išmintimi, šiluma ir humoro jausmu.