Lietuvoje pastatyta pirma budistinė Stupa

Stupa – Budos nušvitimo simbolis – pastatyta Stupkalnio Deimantinio kelio budizmo centre, Kelmės rajone, netoli Kražių. 2022 m. rugsėjo 24 d. ji inauguruota iškilmingos ceremonijos metu, kuriai vadovavo Karma Kagju tradicijos Lama Nedo Rinpočė. Į inauguraciją susirinko 1500 žmonių iš Lietuvos ir kitų šalių.

(English below)

Stupa (tib. čiorten) pastatyta minint Lamos Olės Nydahlo įkurtos Deimantinio kelio mokyklos veiklos Vakaruose 50-metį ir jos veiklos Lietuvoje 25-metį. Olė ir Hana Nydahlai buvo pirmieji Karma Kagju tradicijos vadovo XVI Gjalva Karmapos mokiniai vakariečiai, paprašyti mokyti budizmo Vakaruose. Per visą jų darbo Vakaruose laikotarpį, skirtingose šalyse pastatyta per 20 budistinių Stupų.

Stupos yra tikrosios proto prigimties simboliai. Jos nurodo viršlaikes nušvitimo savybes: bebaimiškumą, džiaugsmą ir atjautą. Per daugiau kaip 2500 metų trunkančią budizmo tradicijos istoriją, Stupos yra priminimas, kad nušvitimą gali pasiekti visi.

Kiekvienas Stupos lygmuo, nuo apačios iki viršaus, reiškia vystymosi pakopas siekiant nušvitimo. Stupos konstrukcijos pagrindas nurodo penkis elementus: žemę, vandenį, ugnį, orą ir erdvę, kurie atitinka kvadratinį pagrindą, apvalią vidurinę dalį, trikampę viršūnę, pusmėnulį ir saulę bei erdvės ir sąmoningumo lašus. Stupa taip pat simbolizuoja Budą, Dharmą (mokymus) ir Sanghą (praktikuojančiųjų bendruomenę) – svarbiausius dalykus kiekvieno budisto gyvenime.

Stupos yra užpildomos brangiais dalykais – mantromis, relikvijomis, gydančiomis medžiagomis bei Budos kūno, kalbos ir proto simboliais. Pastatytomis Stupomis galima gėrėtis, medituoti šalia jų arba apeiti jas ratu, pagal tradiciją, laikrodžio rodyklės kryptimi, linkint visokeriopo gėrio ir taikos visoms gyvoms būtybėms.

„Stupa yra nesuskaičiuojamų gerų palinkėjimų išraiška. Tegul dėl jų pasaulyje įsitvirtins nepraeinanti laimė“, – sakė Nedo Rinpočė, Stupkalnio Stupos inauguracijos ceremonijoje.

Stupos primena apie kiekvieno žmogaus tobulėjimo galimybę, nesvarbu, kuriai religinei tradicijai priklausome.

www.stupkalnis.lt


The first Buddhist Stupa in Lithuania

The Stupa – a symbol of the Buddha’s enlightenment – was built at the Stupkalnis Diamond Way Buddhist Centre in the Kelme district, near Kražiai. It was inaugurated on 24th of September 2022 at a ceremony led by venerable Nedo Rinpoche of the Karma Kagyu tradition. The inauguration was attended by 1500 people from Lithuania and many other countries.

The Stupa (Tibetan: Tschoerten) was built to commemorate the 50th anniversary of the Diamond Way School, founded by Lama Ole Nydahl, and the 25th anniversary of the Diamond Way School’s activities in Lithuania. Lama Ole and Hana Nydahl were the first Western disciples of the 16th Gyalwa Karmapa, the head of the Karma Kagyu tradition. His Holiness requested them to teach Buddhism in the West and their work has been hugely successful.

Stupas are symbols of the true nature of mind. They point to the timeless, indestructible
characteristics of enlightenment: fearlessness, joy and active compassion. After 2500 years of the Buddhist tradition, Stupas remind us of the possibility that all beings can reach enlightenment.

If one observes a stupa from the bottom to the top, every level represents the steps of development towards enlightenment. The construction base of a stupa points towards the five elements of earth, water, fire, air and space; they correspond to a quadratic base, round middle part, triangular top, half moon and sun, as well as drops for space and consciousness. Beyond that, the stupa represents Buddha, Dharma, and the community of practitioners, the most important reference points in the life of every Buddhist.

Stupas contain precious Buddhist substances like mantras, relics, and healing substances, as well as symbols for the body, speech and mind of the Buddha. At the places, where Stupas are built, one can simply enjoy them, meditate next to them, or circle them in accordance with ancient tradition in a clockwise direction. It is said that the merit of a stupa is circled, is comparable to the merit of giving a gift to a Buddha. Buddhists think that the wishes made in the proximity of a Stupa will become reality.

Whichever religious tradition one belongs to: Stupas remind us of the possibility of personal development, which benefits many; a development that is beyond any affiliation and without specific religious institutions.

Stupas are manifestations of countless wishes. Through them, may permanent happiness be established in the world.

www.stupkalnis.lt

Kategorijos: Naujienos, News

Susiję įrašai:

Egle ir Matthias

Budizmo mokymai su Lamos Olės Nydahlo mokiniais Egle Rašimaite (Lietuva) ir Matthias Sommerauer (Šveicarija)

Kviečiame į budizmo mokymus su Lamos Olės Nydahlo mokiniais Egle Rašimaite (Lietuva) ir Matthias Sommerauer (Šveicarija), gegužės 21 dieną! (English below) Programa VILNIUS Gegužės 21 d., antradienis19:00 Paskaita „Mokytojo ir mokinio ryšys“Vilniaus budizmo centras, Pelesos g. 85, Vilnius Rekomenduojama savanoriška … Plačiau

Budizmo mokymai su Lamos Olės Nydahlo mokine Veronika Hokovská

Kviečiame į budizmo mokymus su Lamos Olės Nydahlo mokine Veronika Hokovská (Čekija), balandžio 9-15 dienomis // We invite you to a Buddhist teachings course with Veronika Hokovská (Czech Republic) on the 9th- 15th of April!

Budizmo mokymai su Lamos Olės Nydahlo mokiniu Igal Hoffman

Kviečiame į budizmo mokymus su Lamos Olės Nydahlo mokiniu Igal Hoffman (Izraelis), vasario 19-26 dienomis // We invite you to a Buddhist teachings course with Igal Hoffman (Israel) on the 19th- 26th of February!