Tajė Dordžė, Jo Šventenybė XVII Gjalva Karmapa yra Tibeto budizmo Karma Kagju linijos vadovas. Jis – beveik 900 vienuolynų, institucijų ir centrų dvasinis lyderis 68 pasaulio šalyse.

Karmapa reguliariai lanko Deimantinio kelio budizmo centrus visame pasaulyje. Jis dažnai moko ir teikia įgalinimus Vokietijoje esančiame Europos centre, pagrindinėje tarptautinių Deimantinio kelio budistų susitikimų vietoje. Lama Olė Nydahlas Karmapą vadina Karma Kagju linijos autentiškumo garantu.

Biografija

Karmapa gimė Lhasoje. 1983 m., tėvai jį pavadino Tenzinu Kjencė. Jo tėvas – III Mipamas Rinpočė, svarbus Njingmos tradicijos lama, motina – Dečen Vangmo, kilusi iš kilmingos Tibeto šeimos, legendinio Tibeto karaliaus Lingo Gesaro giminės. Šeima gyveno garsiajame Tibeto sostinės Bharkhoro rajone, netoli Džokhango šventyklos, kurią piligrimai ir vietos gyventojai apeina ratu daugybę kartų, taip išreikšdami savo atsidavimą. Vaikystėje Tenzinas Kjencė nuolat kartojo, kad yra Karmapa. Tuo metu daug žmonių ieškojo XVI Karmapos Rangdžungo Rigpės Dordžės reinkarnacijos.

XVII Karmapa (kairėje) su tėvu Mipamu Rinpoče, motina Dečen Vangmo ir broliu Sionamu Cemo Rinpoče.
XVII Karmapa (kairėje) su tėvu Mipamu Rinpoče, motina Dečen Vangmo ir broliu Sionamu Cemo Rinpoče.

Atpažinimas

1986 m., remdamasis XVI Karmapos instrukcijomis, savo paties sapnais, taip pat vieno iš Lhasos parvykusio lankytojo parvežta informacija bei jaunojo Karmapos nuotrauka, labai gerbiamas Tibeto budizmo meistras ir Sakjos tradicijos saugotojas Čobgjė Tričenas Rinpočė papasakojo apie vaiką Šamarpai. Tradiciškai antrojo svarbiausio Karma Kagju linijos lamos Šamaro Rinpočės pareiga – surasti Karmapą. Gavęs šią informaciją jis kreipėsi į Lopioną Ceču Rinpočę, artimą XVI Karmapos patikėtinį, prašydamas aplankyti berniuką Lhasoje jo vardu. Lopionas Ceču Rinpočė grįžo surinkęs informaciją apie Tenziną Kjencė ir jo šeimą bei pranešė, kad vaikas jį atpažino pirmojo susitikimo metu. Vėliau į Tibetą aplankyti savo tapatybę turėjusio slėpti berniuko ir jo šeimos nuvyko svarbūs Karma Kagju linijos lamos.

1991 m., įvykdęs meditacinį atsiskyrimą, įvertinęs papildomą informaciją ir atlikęs tradicinius patikrinimus, Šamaras Rinpočė per vienuolyno Nepale atidarymo šventę viešai paskelbė, kad naujasis Karmapa gyvena Tibete ir kad jam turi būti duotas Tajės Dordžės vardas, kuris reiškia „Beribį nesikeičiantį Budos aktyvumą“.

1994 m. vakariečių mokinių padedamas jaunasis Karmapa ir jo tėvai pasitraukė iš Tibeto į Indiją. Tais pačiais metais Naujajame Delyje, Karmapos tarptautiniame budizmo institute, Šamaras Rinpočė surengė inauguracijos ceremoniją, kurioje dalyvavo daugybė žmonių iš viso pasaulio.

XVII Karmapa ir Šamaras Rinpočė, KIBI, 1994 m.
XVII Karmapa ir Šamaras Rinpočė, KIBI, 1994 m.

Mokymasis

Visapusišku Karmapos mokslinimu rūpinosi Šamaras Rinpočė. Jį taip pat mokė Topga Rinpočė, profesorius Sempa Dordžė, Kenpo Čodrakas Rinpočė, amerikietis filosofijos profesorius Harrisonas Pembertonas bei daugelis kitų svarbių Tibeto budizmo lamų ir mokslininkų.

Garbaus amžiaus Norpa-Sakja tradicijos saugotojas Čobgjė Tričenas Rinpočė, pirmasis papasakojęs Šamarpai apie berniuką Tibete, atvyko į Dagpo Kagju Lingo vienuolyną Prancūzijoje iš Nepalo, kad suteiktų Karmapai retas perdavas ir įgalinimus, trukusius keletą mėnesių.

XVII Karmapa, Čobgjė Tričenas Rinpočė ir Šamaras Rinpočė
XVII Karmapa, Čobgjė Tričenas Rinpočė ir Šamaras Rinpočė

JAV Karmapa taip pat susitiko su Ludingu Kenčenu Rinpoče, Tibeto budizmo Šarpa Sakjos tradicijos saugotoju, iš jo gavo svarbias tradicijos perdavas, priklausiusius Karma Kagju mokyklai, tačiau keletą kartų saugotas Sakjos tradicijoje.

Ludingas Kenčenas Rinpočė, XVII Karmapa ir Sakja Trizinas Rinpočė
Ludingas Kenčenas Rinpočė, XVII Karmapa ir Sakja Trizinas Rinpočė

Svarbus Njingmos ir Sakjos tradicijų meistras Pevaras Rinpočė suteikė Karmapai pilną Dam Ngag Dzo perdavą, didžiausią aštuonių svarbiausių Tibeto budizmo mokyklų įgalinimų rinkinį.

XVII Karmapa ir Pevaras Rinpočė
XVII Karmapa ir Pevaras Rinpočė

Mokymas ir kelionės

Nuo 1999 m. Karmapa nuolat keliauja po Pietų Aziją, Europą, Rusiją ir JAV. 2000 m., pirmojo vizito į Europą metu jį lydėjo Lopionas Ceču Rinpočė. Atidarymo renginyje Diuseldorfe jį pasveikino 6000 mokinių iš Lamos Olės Nydahlo įkurtų centrų.

XVII Karmapa Diuseldorfe, 2000 m.
XVII Karmapa Diuseldorfe, 2000 m.
XVII Karmapa su (iš kairės nuo viršaus): Butano karaliumi Džigme Vangčuku, Drikungu Četsangu Rinpoče, Hambo Lama Damba Ajuševu, Dilgo Kjence Džangsi Rinpoče.
XVII Karmapa su (iš kairės nuo viršaus): Butano karaliumi Džigme Vangčuku, Drikungu Četsangu Rinpoče, Hambo Lama Damba Ajuševu, Dilgo Kjence Džangsi Rinpoče.

Indijoje Karmapa yra nuolatinis garbės svečias ir mokytojas vadinamųjų neobudistų renginiuose – tai maždaug 20 milijonų žmonių dabar vienijanti ir Karmapą labai gerbianti bendruomenė, susitelkusi prasidėjus buvusių „neliečiamųjų“ emancipacijos judėjimui.

XVII Karmapa Indijoje
XVII Karmapa Indijoje

Bodhgajoje, svarbiausioje Šiaurės Indijos piligrimystės vietoje, Karmapa vadovauja kasmetiniam Kagju Mionlamo ritualui, į kurį susirenka tūkstančiai dalyvių iš Himalajų regiono.

XVII Karmapa vadovauja Kagju Mionlamo ceremonijai Bodhgajoje
XVII Karmapa vadovauja Kagju Mionlamo ceremonijai Bodhgajoje

Remdamasis budizmo principais Karmapa laikosi taikos vizijos, pagrįstos vidine gerove – beribiu atjautos ir išminties šaltiniu. Jis taip pat remia labdaros projektus, pavyzdžiui, Karmapos sveikatos projektą, kurio tikslas – siųsti savanorius vakariečius gydytojus į atokius Himalajų regionus gydyti vienuolių ir apmokyti vietos medicinos darbuotojų.

Dabar Karmapa gyvena Naujajame Delyje, Indijoje. Jis vyriausiasis Karmapos tarptautinės budistų draugijos (KIBS) globėjas – ten, Tarptautiniame budizmo institute, mokiniai, rytiečiai ir vakariečiai, gali įgyti meno ir budizmo studijų bakalauro laipsnį.

Karmapos tarptautinis budizmo institutas Naujajame Delyje
Karmapos tarptautinis budizmo institutas Naujajame Delyje

2012 m. Karmapa paskyrė Lamą Džigmę Rinpočę savo pagrindiniu sekretoriumi. Lama Džigmė Rinpočė buvo XVI Karmapos mokinys. XVI Karmapa jį paskyrė savo atstovu Europoje 1970 m. Džigmė Rinpočė – daugybės straipsnių autorius, labai svarbus mokytojas ir dvasinis Deimantinio kelio budizmo patarėjas. Jis gyvena Dhagpo Kagju Lingo vienuolyne pietų Prancūzijoje.

XVII Karmapa ir Lama Džigmė Rinpočė
XVII Karmapa ir Lama Džigmė Rinpočė

2014 m. birželį Karmapa nuvyko į Vokietiją pargabenti netikėtai Renčen Ulme mirusio pagrindinio mokytojo Šamaro Rinpočės kūną į Aziją. Šamaro Rinpočės palaikai buvo kremuoti Katmandu. Ceremonijai vadovavo Karmapa, joje dalyvavo daugelis Tibeto ir Butano budizmo meistrų. Dabar XVII Karmapos pareiga – rasti naująjį įsikūnijimą, XV Šamarpą ir suteikti jam Karma Kagju perdavą.

XIV Šamaras Rinpočė ir XVII Karmapa
XIV Šamaras Rinpočė ir XVII Karmapa