Tajė Dordžė, Jo Šventenybė XVII Gjalva Karmapa su Lama Ole Nydahlu ir daugybe Deimantinio kelio budizmo studentų Europos centre
Deimantinio kelio budizmas – tai pasaulinis tinklas, vienijantis bet kokio visuomeninio statuso pasauliečius, įtraukiančius budizmo praktiką į savo kasdieninį gyvenimą.

Deimantinio kelio budizmas priklauso tūkstantmetei Tibeto budizmo Karma Kagju linijai. Lama Olė Nydahlas, Danijoje gimęs budizmo meistras vakarietis, drauge su žmona Hannah Nydahl įkūrė Deimantinio kelio budizmo organizaciją 8-ajame XX a. dešimtmetyje. Pagrindinis jų mokytojas XVI Karmapa paprašė jų mokyti to, ko buvo išmokę patys, ir steigti budizmo centrus Vakaruose.

Po daugiau kaip keturių dešimtmečių pasaulyje veikia 683 Deimantinio kelio budizmo centrai. Meditacijos metodai, kurių galite išmokti šiuose centruose, pagrįsti tradiciniais budizmo mokymais – jie, pateikiami šiuolaikišku, visiems suprantamu būdu ir kalba.

Pavadinimas „Deimantinis kelias“ yra sanskrito žodžio Vajrayana vertimas. Vadžrajana laikoma labiausiai tiesioginiu iš trijų Budos mokymų lygmenų. Tai visų Tibeto budizmo „senųjų mokyklų“ dalis – ir šį mokymą taip pat galima sutikti skirtingose pasaulio vietose.

Apie Deimantinio kelio budizmą

Mokytojai

Lama Olė Nydahlas – pagrindinis mokytojas Deimantinio kelio budizmo centruose, kuriuos jis įkūrė Karma Kagju linijos vadovo Karmapos vardu. Lankydamas savo mokinius kiekvienais metais Lama Olė apkeliauja visą pasaulį. Lamos Olės mokymų tvarkaraštį sudaro viešos paskaitos ir meditacijų kursai.

Daug patyrusių savo mokinių Lama Olė yra įgaliojęs būti pasaulietiniais Deimantinio kelio budizmo mokytojais. Jie teikia praktinius aiškinimus apie budizmą Deimantinio kelio centruose.

Tajė Dordžė, Jo Šventenybė XVII Gjalva Karmapa ir kiti svarbūs Budizmo mokytojai, tokie kaip Šerabas Gjalcenas Rinpočė ir Lama Džigmė Rinpočė lankosi Deimantinio kelio budizmo centruose ir meditacijų kursuose.

Centrai

Deimantinio kelio budizmo centrai – tai vieta, į kurią pirmiausia kreipiasi žmonės, norintys pažinti budizmą ir gauti paaiškinimų apie meditaciją iš patyrusių praktikuojančiųjų. Taip pat vietiniai praktikuojantieji čia susirenka medituoti, bendrauti ir dalyvauti centro veikloje. Kiekviename centre kartą ar keletą kartų per savaitę, o kai kur ir kasdien vyksta meditacijos.

Pelno nesiekiantys fondai ir asociacijos

Kiekvienas centras veikia savarankiškai, tačiau paprastai priklauso centrus šalyje vienijančiai ne pelno organizacijai.

Deimantinio kelio budizmo fondas koordinuoja tarptautines kultūros ir akademines iniciatyvas, taip pat yra atrinkto nekilnojamojo turto bei Lamos Olės ir Hannah Nydahlų intelektinės nuosavybės savininkas. Fondas remia ir teikia ekspertinę patirtį budizmo centrams ir projektams.

Europos centras

Deimantinio kelio budistai dažnai keliauja į įvairias šalis ir centrus norėdami pamatyti savo mokytojus ir sutikti kitus praktikuojančiuosius. Pagrindinė tarptautinė žmones praturtinančių tarpusavio mainų vieta yra Europos centras, kurį Deimantinio kelio budizmo fondas įsigijo 2007 m. Europos centras – tai keletas pastatų ir 50 hektarų miškų bei pievų gražiausiose Vokietijos Bavarijos Alpėse.

Finansavimas

Visi Deimantinio kelio budizmo centrai ir organizacijos veikia savanorystės pagrindu ir yra išlaikomi asmeninių aukų, centrų narių mokesčio, budizmo kursų, paskaitų ir knygų prekybos pelno lėšomis.

Budizmo Vakaruose 40-metis

Po kelerių metų, praleistų Himalajuose, mokantis ir keliaujant su XVI Karmapa Rangdžung Rigpe Dordže ir kitais Tibeto meditacijos meistrais, Lama Olė Nydahlas su žmona Hannah iškeliavo atgal į Daniją. Karmapa įgaliojo juos nešti Vadžrajanos perdavos tradiciją ir budizmo mokymus, kuriuos jie abu gavo, į Vakarus ir išsiaiškinti, ar ten šie ką nors domina. Iš pradžių jiedu labai nenorėjo palikti savo mylimo mokytojo, tačiau galiausiai sutiko. Taip 1972 m. jie pradėjo skleisti budizmą Vakaruose.

Mokymas ir nepaliaujamas darbas Europoje, Rusijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje virto tarptautiniu judėjimu, kurio esmė – draugystė, laisvė ir žmonių tobulėjimas. Tai ir yra šiandienos Deimantinio kelio budizmas.

„Mes visi norėtume padėkoti už tai, kad pastaruosius 40 metų visame pasaulyje skleidėte Budos dharmą, teikėte prieglobstį, mokėte phovos bei niondro ir sutelkėte visus į didelę šeimą. Noriu palinkėti labai labai ilgo gyvenimo, galingo gyvenimo, kad galėtumėte tęsti darbą – daryti budizmą prieinamą ir suprantamą visame pasaulyje.“
Karmapos žodžiai Lamai Olei Nydahlui, minint Deimantinio kelio budizmo 40-metį 2012 m.